• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/20 ساعت 09:44

    رییس‌جمهوری: در دنیا یکی از مسائل مهم پایان جنگ است، هنر این است چگونه پایان دهیم هنر این است جنگ سیاسی‌ را چگونه پایان دهیم