• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/20 ساعت 21:40

    #صلح از #جنگ شجاعانه‌تر است، زندگى کردن از کشتن و کشته شدن. جستجوی ناشناخته‌ها از تعصب ورزیدن. رواداری،تعامل و رقابت مولد از دیوار کشیدن و نفرت پراکندن. همه اینها یعنی توسعه ،شجاعانه‌ترین آرمان بشری . سالروز شهادت #امیرکبیر و روز ملی #توسعه گرامی باد.