• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/19 ساعت 14:58

    تحقیقات مولر به آرامی در کنار اخبار بحران‌های این روزهای جهان پیش می‌رود هنوز هم برای هرگونه پیش‌بینی زود است اما در صورت طرح نام «دیمیتری ریبولویو»، تاجر روسی در این تحقیقات، بدون شک اسامی بعدی عبارت است از محمد بن‌زاید و محمد بن‌سلمان به اتهام پولشویی به نفع کمپین ترامپ