• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/19 ساعت 08:09

    دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان: هفت نفر در پرونده آتش سوزی مدرسه‌ای در #زاهدان مقصر شناخته شدند. متهمین پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شدند. آموزش و پرورش از طریق بیمه، دیه دانش آموزان را پرداخت کرد