• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/19 ساعت 21:37

    وقتشه اروپا با گزینه‌های روی میز ایران بصورت عملی مواجه بشه. فقط یک مقوله تجدیدنظر در سطح همکاری انتظامی خواهد بود. منتظر جیغ بنفش باشید