• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/19 ساعت 19:58

    دادستان تهران: راننده دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات‌رسانی در دانشگاه بوده است، مقصر واژگونی اتوبوس #علوم_تحقیقات اعلام شدند. برخلاف نظر پلیس، هیئت ٧ نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخت. دیه طبق مقررات از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. پرونده شاکی خصوصی دارد