• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/19 ساعت 12:38

    مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم: ۱۹ دی فرصتی است برای تمجید از مردم قم. قم همان‌جایی است که سرچشمه‌ای شد برای آن شطّ جوشان حرکت و مقدمه‌ای برای انقلاب. قم شهر انقلاب و مرکز و مادر انقلاب است. بزرگان و جوانان قم باید نگذارند دست‌های خائن، نقش کانونی قم را در انقلاب کم‌رنگ کنند