• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/19 ساعت 12:45

    اما ۱۰ روزنشد که مردم قم علیه آن رژیم وابسته قیام کردند وباجان خودبه میدان آمدند.بعد هم مردم تبریز حرکتی طوفانی کردند وحرکت‌های بعدی باعث نابودی رژیم سرسپرده شد.این دستگاه محاسباتی آمریکاست؛آمریکایی‌ها به این تحلیل محاسباتی و آینده‌نگری خود می‌بالند!