• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/19 ساعت 13:47

    «ایران منافع مشروعی در #سوریه دارد و از دید ما منعی برای پیگیری این منافع از سوی تهران وجود ندارد» از مصاحبه سفیر #قطر در مسکو با اینترفکس