• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/19 ساعت 19:17

    #ظریف: آمریکا‌ هر چه سریعتر از سوریه خارج شود برای مردم سوریه بهتر خواهد بود وزیر امور خارجه کشورمان درباره خبر خروج نظامیان آمریکایی از #سوریه: آنها برای هیچ کس هیچ امنیتی را تامین نکردند؛ ما معتقدیم که آنها هر چه زودتر سوریه را ترک کنند، برای مردم سوریه بهتر خواهد بود.