• یکی از غامض‌ترین مسائلی که امریکایی‌ها قبل از تخلیه پایگاه‌های خود در #سوریه باید راه حلی برای آن پیدا کنند این است که آن دسته از فرماندهان #داعش که هم اکنون در پایگاه هایی مانند #تنف مخفیانه زندگی می‌کنند، به کجا باید متتقل شوند؟