• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/19 ساعت 21:48

    خبر استعفای #محمدجوادظریف که توسط برخی منابع خاص در چندساعت اخیر و در حالی که وزیرخارجه مشغول رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی در #هند بود مطرح شده از پایه و اساس کذب است.وزیرخارجه هفته آینده هم به #عراق سفر می‌کند.