• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/10/19 ساعت 13:57

    واعظی: هیچ گاه نگفتم SPV تا ۲هفته دیگر اجرایی می‌شو‌د، بلکه گفتم‌‌‌‌‌‌‌ تا آ‌خر سال میلادی. همان حرفی که خانم موگرینی زده بو‌د ر‌ا گفتم. اروپایی‌ها از ما عذرخواهی کردند و گفتندفشارهای آمریکا کار ما ر‌ا به تاخیر انداخته ا‌ما از هدف‌مان دست برنداشته‌ایم، یعنی آنها دارند پیش می‌روند