• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/19 ساعت 19:28

    همیشه همینه رفتار اون مجری بیشعور باعث شده حالا ما در مقابل حرکت زشت گزارشگر افغانستانی بدهکار هم بشیم آقا در پخش زنده رسما یک کشور را به تمسخر گرفته، اما به دلیل حماقت نژادپرستانه یک مجری حالا آمده و درس اخلاق می‌دهد