• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/19 ساعت 21:38

    در شرایطی که امواج تهدید کننده اقتصاد و جامعه ایران ،در محیط ملی و بین المللی سرکش و خروشانند، برآمدن نسلی از مدیران جوان کاردان،واقع بین و توسعه گرادر بخش خصوصی ،که مسلح به تفکر کارآفرینی و متعهد به فرهنگ خلق ارزشند نقطه امیدی برای آینده این سرزمین است. #اتاقى_براى_همه #اتاق_نهم