• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/10/19 ساعت 13:50

    رهبری: همچنان‌که #تحریم در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ما باعث شکوفایی استعدادهای داخلی شد، به توفیق الهی از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد و همان‌طور که صدام به درک اسفل رفت، دشمنان ما نیز به درک اسفل خواهند رفت.