• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/10/19 ساعت 13:18

    رهبر انقلاب: به دولتمردان عرض می‌کنم: قدر مسئولیت خود را بدانید. خدمت به این ملت و کشور، نعمت بزرگ پروردگار است.مواظبت کنید که گرایش به اشرافیگری، اسراف و رفتارهای طاغوتی نداشته باشید.