• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/19 ساعت 14:09

    به گفته یک منبع آگاه ،به علت غیرقابل پذیرش بودن اظهارات این مقام‌های اروپایی و استفاده از ادبیات نامناسب، در کمتر از ده دقیقه به ملاقات خاتمه داده شد. ۲/۲