• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/19 ساعت 10:10

    دستورالعمل ایجاد بازار متشکل معاملات ارزی می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد یک آزادی نظام مند در #بازار_ارز کشور باشد. امیدواریم سیاستگذار با پرهیز مداخلات ساختاری مستمر در این بازار ثبات نسبی ایجاد شده در فضای معاملات ارزی کشور را تثبیت کند