• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/19 ساعت 09:18

    نخست‌وزیر سابق #ایتالیا: باید بر روابط اقتصادی با #ایران اصرار کنیم/نیاز به سیاست مستقلی از #آمریکا داریم/ در دیدار با آقای #ظریف درباره روابط ایران با #اروپا گفتگو کردیم که من این موضوع را بسیار مرتبط تلقی می‌کنم و من به تکامل مثبت این روابط امیدوارم https://tn.ai/۱۹۱۸۵۳۶