• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/10/19 ساعت 14:40

    براساس آمار مراجعان به کلینیک‌های درمان #اعتیاد، بیشتر مصرف کنندگان #گل، #دانش آموزان و #دانشجویان هستند و می‌توان گفت افراد بالای ۴۰ سال کمتر گل مصرف می‌کنند و مصرف تریاک و شیشه بین آنان بیشتر رواج دارد. /ایرنا