• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/19 ساعت 21:20

    #ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با رویترز تاکید کرد به ‌رغم هشدارهای #آمریکا، ایران برنامه‌های هوافضای خود را تعلیق نخواهد کرد