• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/19 ساعت 16:25

    مرحله اصلی و عملیاتی #رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت ۹۷ از فردا به مدت ۲ روز با حضور تمامی پایگاهای #نیروی_هوایی_ارتش در منطقه عمومی #اصفهان آغاز می‌شود. مرحله اول رزمایش با گسترش هواپیماهای نهاجا از پایگاه‌های مختلف به پایگاه شهید بابایی آغاز شده است.