• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/10/19 ساعت 15:08

    دادستان تهران: راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات رسانی در دانشگاه علوم و تحقیقات بوده مقصر اعلام شدند/به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.