• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/19 ساعت 15:20

    قاسمی: تصمیم غیر منطقی اتحادیه اروپا در تحریم چند تبعه ایرانی محکوم است.اتحادیه اروپا به جای قرار دادن نام گروههای تروریستی همچون منافقین و الاحوازیه در فهرست تحریم خود، آنان را تحت حمایت خود قرار می‌دهد.جمهوری اسلامی ایران در چارچوب عمل متقابل اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.