• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/18 ساعت 14:49

    بولتون بعد از مخالفت اردوغان برای برگزاری نشست دوجانبه با او، ترکیه را ترک کرد