• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/18 ساعت 00:11

    محمد جواد ظریف: می‌گویند یک عکس هزار حرف برای گفتن دارد. اما این عکس بیش از هزار حرف از دهها سال سیاست‌های شکست خورده آمریکا در منطقه ما حکایت دارد. در وادی کوران حتی آنهایی که عینک واقعیت مجازی به چشم زده اند نیز همچنان کورند." #جان_بولتون #سوریه