• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/18 ساعت 06:19

    . . سلام برصبح و روشنایی سلام به همه‌ی دوستان صبحتون سرشار از امید خوشه‌ی افکارتون پر بار لبتون خندان و روزتون پربرکت صبحتون بخیرونیکی امروزتون پر از اتفاقهای خوب درود و سپاس بر شما… https://www.instagram.com/p/BsW۳xl۸BQG-/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱p۱slvrckeehw …