• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/18 ساعت 10:54

    . . بارها و بارها کسی توی این دریاچه غرق شده است.. آدم‌ها اما همچنان پشت به دریا می‌ایستند.. لبخند می‌زنند به لنزها و عکس می‌گیرند.. همیشه پشت همه عکس‌های دو نفره دنیا چند نفر مرده اند… https://www.instagram.com/p/BsXWitWhWTf/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱sxm۴wiv۱nrke …