• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/18 ساعت 16:25

    در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست دکتر روحانی انجام شد؛ تاکید بر تسریع در انجام توافقات با کشورهای همسایه/ اتخاذ تصمیم شورا در جهت ترخیص خودروهای مشمول مصوبه دولت و رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو