• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/18 ساعت 21:14

    برای تقویت اقتصاد ملی، سیاستگذار به جای حمایت از تولید داخلی، دولت را از مداخلات و ارسال سیگنال هاى مغشوش کننده در نظام اقتصادی کشور منع کند. #فضاى_کسب_و_کار