• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/18 ساعت 21:41

    ممکن است در حالت عادی خوشایند به نظر برسد اما وسواس محض مایک پمپئو و جان بولتون نسبت به ایران هر لحظه بیش از پیش به رفتار تعقیب‌کنندگان روان‌پریشی شباهت پیدا می‌کند که بطور مداوم در حال شکست خوردن هستند.آمریکا در حال جایگزین کردن یک سیاست خارجی واقعی با ایران هراسی وسواس گونه است