• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/18 ساعت 10:42

    #فیلترینگ در ایران به روایت تصویر! ماجرای اونی هم که داشت محکم وضو میگرفت هیچی باطلش نکنه رو هم که خب متاسفانه نمیشه مصور توضیح داد!