• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/18 ساعت 16:31

    . آفتاب را دوست دارم به خاطر پیراهن‌ات روی طناب رخت.. باران را اگر که می‌بارد بر چتر آبی تو.. و چون تو نماز می‌خوانی من خداپرست شده‌ام.. #بیژن_نجدی sheednegar #شیدنگار #بابک_برزویه… https://www.instagram.com/p/BsX۹dgjhqtY/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=angxrz۸۱ons۲ …