• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/18 ساعت 10:30

    محمود واعظی گفته: «اصلاح‌طلبان همراهان دولت در انتخابات بودند و ائتلافی نداشتیم؛ اعتدال و توسعه حزب پیروز در انتخابات بود اما کمترین سهم را در کابینه دارد». پس مسئولیت گندکاری‌های دولت رو هم دربست بپذیرید بزرگوار!