• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/18 ساعت 16:35

    آدم‌ها به سعادت نرسیدند مگر بعد از ده‌ها بار #ساسپند شدن توسط شیطان و باز برگشتن به راه حق. خدا قوت دلاور