• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/18 ساعت 14:08

    پایان سال ۲۰۱۸ امنیت بزرگراه بین‌المللی حلب-دمشق تامین شده و ترانزیت کالا در آن از سر گرفته شود توافقی که البته تا پایان ۲۰۱۸ اجرا نشد مناطقی که این روزها تحریرالشام (جبهه‌النصره) با سرعت فتح می‌کند در حقیقت مناطق مشرف یا مرتبط به این جاده است؛ به عبارت دیگر در صورت ادامه روند/