• عاطفه کربلائی   akarbalaih@

    1397/10/18 ساعت 13:29

    حال دریاچه ارومیه بهتر شده است. مسعود تجریشی - مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه - از افزایش ۳۰ سانتیمتری تراز این دریاچه خبر داد. #ایسنا