• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/17 ساعت 14:48

    . . . آنچه موجب رنجش آدم‌ها از یکدیگر می‌شود، این است که: غالبا ما آدم‌ها توقع داریم طرف مقابلمان، به تمام وقایع دنیا از زاویه‌ی دید ما نگاه کند! در صورتی که درون هر آدمی، دنیای متفاوتی… https://www.instagram.com/p/BsVNM۹MBhea/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=p۵zajpfuhokw …