• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/17 ساعت 14:42

    بر این اساس تا این لحظه می‌توان گفت تنها تفاوت جفری با مک‌گورک در نوع نگاهشان به ترکیه و کیفیت تعامل با پرونده کردهاست در حالیکه مک‌گورک مشکلات متعددی برای روابط آنکارا-واشنگتن ایجاد کرده بود می‌توان گفت انتصاب جفری خبر خوبی برای ترکیه است از سوی دیگر انتصاب جفری نشان می‌دهد/