• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/17 ساعت 23:41

    تنظیم گری(ریگولاتوری) فن و هنر استفاده از اهرم انتظارات برای تاثیرگذاری بر رفتار بازیگران است. متاسفانه سیاستگذار از پتانسیل تشکلها و نهادهای عمومی بخش خصوصی برای ارائه بازخورد نحوه تاثیر مقررات گذاری بر انتظارات فعالان اقتصادی غافل است.