• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/17 ساعت 15:24

    یک‌بار برای ارائه پاره‌ای توضیحات:) فراخوانده شده‌بودم.یکی از سوال‌ها این بود مطالبت را کی برات می‌نویسه؟من که ظاهرا جواب قانع‌کننده دادم اما امروز مطلبی در یکی از روزنامه‌ها دیدم که بدجور دلم می‌خواد از نویسنده محترمه‌ مکرمه بپرسم مطالبت را کی‌ برات می‌نویسه:))