• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/10/17 ساعت 15:57

    قطعی ۴۵ روزه آب و آبرسانی با تانکر در منطقه اسلام آباد #اهواز ناشی از سوء تدبیر است یا در راستای پروژه «عصبانی کردن مردم»!؟ ‌