• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/10/17 ساعت 22:01

    حالا لباس جای خود ولی اطلاع دارم که در گذشته نه‌چندان‌دور بعضی مدارس، #دانش‌آموزان دختر را به دلیل پوشیدن جوراب‌رنگی جریمه می‌کردند!