• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/17 ساعت 23:15

    #پیشنهاد_روز کتاب «آیا انسان پیروز خواهد شد؟» اثر اریک فروم به عنوان تلاشی برای پیش بینی فرجام و البته پیشنهادی برای مدیریت جنگ سرد،امروز دیگر کهنه است.اما ابتکار ویژه فروم در این کتاب یعنی کاربرد روانشناسی اجتماعی برای تحلیل یک بحران پیچیده سیاسی به آن ارزش خواندن می‌دهد