• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/17 ساعت 00:09

    پرونده‌سازی جدید #کیهان برای رسانه‌های اصلاح‌طلب:فاش می‌کنیم که سردبیرهای دو روزنامه مهم این جریان،چه سر و سری با سرویس‌های بیگانه دارند. یعنی در این حد مصداقی و اسنادی کار کردیم که ایمیل‌های رد و بدل شده آنها با خارج از کشور را نمایش می‌دهیم!