• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/17 ساعت 14:42

    در سازمان امنیت ملی آمریکا(معاون مشاور)، سفارت آمریکا در ترکیه (سفیر) و سفارت این کشور در عراق (دیپلمات) فعالیت داشته حوزه تخصصی‌اش به ۳ کشور عراق، ایران و ترکیه مربوط می‌شود اما مقالات منتشر شده از او در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نگاه ویژه‌اش به ترکیه را نشان می‌دهد