• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/17 ساعت 00:03

    #پیشنهاد_روز بسیاری از خیریه‌ها با کمبود سرمایه مدیریت اجرایی و استراتژیک مواجهند و مشکلشان برای خرید این خدمات فراتر از محدودیت مالی، ناآشنایی با بازار و استانداردهای این خدمات است گره گشایی در این زمینه خیلی وقتها کمکی ارزشمندتر از پرداخت پول برای آنهاست.