• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/10/17 ساعت 19:49

    آبگرفتگی و آلودگی هوا و گازهای سمی فلرهای نفتی #اهواز کم بود، گذاشتن «لوبیا چیتی» به جای قرص، در قوطی دارو هم اضافه شد!! نام داروخانه محفوظ است. ‌