• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/10/16 ساعت 20:14

    نظام اندیشه‌ای غرب نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی #حقیقت_زن باشد. نگرش اومانیستی، در هنر پس از رنسانس، برهنگی را ترویج کرد، بهره کشی از زنان را رقم زد و به خشونت علیه زنان رسید؛ بعدها در پوشش #فمینیسم، از زنان به عنوان ابزاری برای فروش کالاهای نظام کاپیتالیستی بهره جست.